Jednake šanse za sve – STRATEGIJA

Članci su u radjeni u okviru realizacije projekta „Jednake šanse za sve“ koji implementira Udruženje „Leskovački krug“ a sufinansira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije.

 

Strategija je zasnovana na postojećim strateškim, pravnim i institucionalnim resursima – strategijama i propisima kojima su uređena pojedina pitanja unapređenja položaja Roma i Romkinja, ali i na opredeljenju države da razvija programe unapređenja položaja Roma i Romkinja iskazanim Operativnim zaključcima sa seminara „Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji” (za period 2015-2017. godine)4 i Nacrtu akcionog plana za poglavlje 235. Institucionalni
resursi za pripremu i sprovođenje Strategije su Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, resorna ministarstva koja su zadužena da vode javne politike od interesa za ostvarivanje strateških mera i
potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koja u ime Vlade koordinira rad državnih organa, kao i organa
jedinica lokalnih samouprava i javnih preduzeća u vezi sa unapređenjem položaja Roma i Romkinja.

Tokom sprovođenja prethodnog strateškog dokumenta bilo je propusta i nedostataka; stoga je Strategijom predviđeno da, u skladu sa Operativnim zaključcima i Akcionim planom za poglavlje 23, Koordinaciono telo za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, uz pomoć Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, koordinira poslovima u vezi sa inkluzijom Roma i Romkinja iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije i da se
stara o uspostavljanju održivih normativnih i institucionalnih uslova za sprovođenje strateških mera i upravljanje Strategijom.