ETNIČKA OBELEŽJA

21/09/2022 darele 0

Sva pitanja o etničkim obeležjima formulisana su kao pitanja otvorenog tipa, uz pravnu pouku da, prema Ustavu Republike Srbije, građani […]