Impressum

Naziv medija: KULTURA JUGA

Registarski broj: IN000484

Podatak o izdavaču medija odnosno o pružaocu medijske usluge:

Poslovno ime: Leskovački krug

Mati?ni broj: 17501941

Sedište: Vojvode Mišića 2, Leskovac, Srbija

Forma medija: Samostalna elektronska izdanja internet portali

Urednik medija: Darko Antanasijević

Telefon: 016-244-351

e-mail: redakcija@kulturajuga.rs