dr Vjačeslav Nešić: A NAS NEMA!

A NAS NEMA!

U Pirotu je od 13 do 20 maja ove godine održan 53. festival profesionalnih pozorišta Srbije „Joakim Vuji?“, sa sedam pozorišnih predstava kojima su se predstavili narodna pozorišta iz Pirota, Prištine, Užica, Vranja; Kraljeva?ko i Šaba?ko pozorište i Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca. Kao što, ve? na prvo ?itanje, vidite dragi ?itaoci, leskova?ko Narodno pozorište (LNP) ne u?estvuje na ovom vrlo zna?ajnom i cenjenom festivalu u Srbiji, i sigurno najprestižnijem festivalu za sva pozorišta južno od Beograda. Nas, nema! Nije nas bilo ni na tri poslednja festivala „Joakim Vuji?“. Nemam nameru da pišem o zna?aju ovog festivala za razvoj i unapre?enje pozorišne umetnosti u svim gradovima južno od Beograda, jer, što bi rekla glodurka ovog portala, dovoljno je da na internetu „izguglate“ sve ono što vas interesuje u vezi sa ovim festivalom i bi?e vam potpuno jasno o kakvoj se zna?ajnoj pozorišnoj manifestaciji radi. Najkra?e bi bilo: „Susrete profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vuji?, južno od Beograda, osnovali su 1965. god. gradovi u kojima su postojala profesionalna pozorišta: Zaje?ar, Kragujevac, Niš, Užice, Šabac, Leskovac, Pirot i Priština. Nešto kasnije im se pridružio Kruševac, 1997. godine Vranje i Kraljevo, a od 2009. godine i Lazarevac. Smotra ili festival najboljih predstava profesionalnih pozorišta u Srbiji održava se u maju mesecu, svake godine u drugom gradu, a organizuje ga tamošnje pozorište“. Me?utim, predhodnih godina LNP na festivalu J. V. – nema! Nije nas, LNP, bilo ni prošle godine, u godini jubileja sto dvadeset godina postojanja leskova?kog Narodnog pozorišta. Nije nas bilo, jer, kako kaže selektorka festivala za 2016. Milena Bogavac:„Tako?e napominjem da nisam gledala produkcije Narodnog pozorišta Leskovac, koje se, ove godine, sopstvenom odlukom izuzelo iz u?eš?a u procesu selekcije“. Ko je To doneo odluku, i u ?ije ime, da se u godini toliko zna?ajnog jubileja, 120. godina postojanja LNP, „sopstvenom odlukom izuzelo iz u?eš?a u procesu selekcije“? Ko? Ovo samo konstatujem, nipošto ne protestvujem; sada nije pitanje šta su radili u LNP, pre godinu, dve, deset. To je bilo, to je pluskvamperfekt – naknadna pamet, ma?ku za rep. Bilo pa prošlo; lanjski snegovi; svu su Tu Bruku, mili moji, prekrili snegovi, ruzmarin, šaš. Niko nije ni prstom mrdnuo, ni da bekne: lokalna samouprava, direktor, Uprava LNP – svi nemi! Me?utim, ove godine protestvujem!! Prezent i futur su sada u „modi“, a i tera me: Bes, Sramota, Stid, Gnev, Bunt. Malo li je? U kom je To kulturnom bezdanu Leskovac? Ko se To poigrava, višedecenijskim ste?enim renomeom LNP, jednim od najboljih pozorišnih scena Srbije? Ko? Da li znaju, ne znali ih ljudi, svi pla?eni i odgovorni kulturni ?imbenici našeg grada, da je pozorišna umetnost najelitniji deo kulture jednog grada; da su pozorište i demokratija nastali u isto vreme, šest veka pre nove ere, i zajedno procvetali na atinskim Agorama? Eto, zato je pozorište društveni ?in par excellence. Pa, ako je tako, a tako je, zašto onda lokalna samouprava postavlja pozorišnu Upravu i direktora LNP, ametom nesposobne za vo?enje ovako elitne ustanove kulture; jer, vo?enje me?ke Božane po vašarišta i vo?enje pozorišta nije isto?! Kakvo To partijsko dobrotoljublje tera sve te ljude zadužene za kulturu Leskovca da u LNP nalazi uhlebljenje za sve svoje kadrove; da LNP postane zbirište i svratište poslušnih partijaca? Možda grešim dušu, ali prema nekom svom pogledu na Pozorište mislim da je najve?i krivac za ovoliki umetni?ki pad LNP, samo i jedino direktor g. Gruji?. Koji je To andrak ušao u direktora, reditelja, glumca, scenografa, svedržitelja sveg vidljivog i nevidljivog; Njegovo Pozorišno Veli?anstvo Stanislava šah šahova Gruji?a, da vodi LNP bez umetni?kog direktora i dramaturga, a sa armijom, iza sebe, nesposobnih ljudi, koji niti su šta izu?ili, niti su videli dalje od svog nosa!? Gospodin Gruji?, kao da imitira Aleksandra Broza, Angelinog Possenreiße, sa svojom ibivštinom: Ja, pa ja, pa opet ja, još jedared ja, i najzad ja! Me?utim, da budem iskren prema vama dragi ?itaoci, a prvenstveno prema sebi, pogotovu što ne volim teške re?i: Sigurno grešim dušu što jedino g. Gruji?a okrivljujem za ovakvo stanje u LNP! Fora je oduvek bila, od kada je sveta i veka, da shvatimo da to „bolje“ zavisi samo od nas. Moramo, zato, napominjem, da se suo?imo sa tom istinom: Sami Leskov?ani moraju, pre svega, da se brinu o ure?enju sopstvenog društva i elita koje ga predstavljaju u svetu. Niko drugi, samo i jedino Mi. A, To Mi su i glumci LNP. Da, da, baš glumci. Pozorište može bez zgrade, gledalaca, reditelja, direktora, Uprave, kulisa, kostima, suflera… Pozoriste ne moze samo bez glumaca. „Kada nema glumaca, nema pozorišta.“ Brane?i ljudsko dostojanstvo, najuzvišeniju vrednost slobodnog društva, vi gospodo glumci branite svoju profesiju; branite pravo na „igru“, u?estvovanje na pozorišnim festivalima gde možete da vidite svoje kolege, ali i da budete vi?eni. Zašto, gospodo glumci dozvoljavate da budete izostavljeni iz Lige (scene) pozorišnih šampiona zbog ne?ije samovolje? Da li i vi, gospodo glumci, nosite pelene? Mnogi od vas su igrali u dramama Tenesi Vilijamsa, pa da sebe podsetim, a vas da opomenem, njegove su re?i: „Mislim da je svaki umetnik buntovnik i revolucionar.“ Samo ako vi želite, gospodo glumci, da se stvari menjaju, može do?i do promena. Zato što vi, možda najbolje, shvatite kako do promene može da do?e i kako ona može da bude efikasna. Odmah da se razumemo gospodo glumci, ovo moje pisanje nije nikakav poziv na bunt, ve? samo moja epistola vama Gospodo Glumci, profesuji koju najviše, bez bilo kakve konkurencije, cenim na svetu. A, da, još i ovo: Sto?ari znaju ponašanje priklane ovce kad kurjak usko?i u tor. Kad u naletu zagrize vrat prvoj ovci i krene dalje da kolje, priklana ovca se pridigne i krene za vukom.

 dr Vja?eslav Neši?