Drum Dum Fest 007 Intervju: Petar Radmilović

O Drum Dum Festu, polaznicima radionica i pogledu na svet ritma i bubnejva uo?i Festivala, govorio je Petar Radmilovi? koji u Leskovac dolazi 14. jula.
Stekao je osnovno i srednje muzi?ko obrazovanje u muzi?koj školi Stankovi?. Od 1994. je stalni ?lan ?uvenog RTS-ovog Big Benda. Neka od imena sa kojima je sara?ivao: Duško Gojkovi?, Bora Rokovi?, Stjepko Gut, Mile Pavlovi?, Mi?a Markovi?, Vlada Mari?i?, Diane Shuur, Vito Giordano, Don Menza, Ack van Royen, Peter Herbotzheimer, Les McCann, Wilson de Oliveira, Shawn Monteiro, Catrine Finch, Nigel Kennedy, Eddie Henderson, Vic Vogel, Jessie Davis, Steve Turre, Randy Brecker. Publici u Srbiji i na Balkanu poznat je kao dugogodišnji bubnjar ?or?a Balaševi?a. Snimio je preko 50 studijskih albuma i više stotina snimaka za Radio Beograd. Zbog svog virtuoznog stila, stekao je nadimak „Pera Zver“. Promoter je brendova Zil?an i Mapex.

1. Kada ste se odlu?ili za bubnjeve, ili su oni izabrali Vas?
„Dobro je to pitanje. Dopada mi se ovo, da su bubnjevi mene izabrali (smeh). Jako mlad, davno je to bilo, bio sam Osnovna škola kada sam po?eo da sviram“.

2. Koliko ste vežbali i koliko zapravo treba vežbati da bi se dostigao ovaj nivo na kojem ste sada?
„Sa razli?itih ta?aka gledano u nekom periodu kada sam ja bio mla?i, to je bilo ekstremno vežbanje, po 10, ili 12 sati u jednom trenutku, ne kažem ništa loše, ali nisam znao šta vežbam. Sa ove ta?ke sada mnogo manje, na primer sat, dva, ali konstruktivnog vežbanja, što je mnogo bolje, nego kada se setim pre mnogo godina. Bitno je vežbanje, ali samo konstruktivno. Nisu sati toliko bitni, ali bitno je vežbanje“.

3. Nastupi?ete na Drum Dum Festivalu u Leskovcu, ali ?ete pre toga održati bubnjarsku radionicu. Šta ?ete prvo, što se saveta ti?e, re?i polaznicima?
„Baš dugo pratim Festival i šta se na njemu dešava. Prvi put mi je sada koncepcija da krenem od nekih brutalno osnovnih stvari, dakle bazi?nih. Cela pri?a mi je okrenuta koncepciji bubnja, krajnje jednostavna pri?a koja može da uklju?i sve posetioce. Generalno, ovo je pri?a koja mu?i sve bubnjare, samo nisu iskreni prema sebi, od po?etka pa do kraja. Neke stvari koje ni ja nisam mogao sa interneta da saznam, ve? kada sam malo porastao imao sam priliku da mi stariji kolega objasni na primer „Zašto ta ruka prati kontrabas, zašto ovo, itd…“ . To su saznanja koja generalno ne mogu da se ?uju, osim ako se ne prenose s kolena na koleno, kojih se neko stidi, a neko shvata da nije bitno, tako da bih samo malo temelj u?vrstio“.

4. Spomenuli ste da ste dugo u džezu. Gledano do žanra do žanra muzike, kolika je razlika, ili sli?nost u kompleksnosti sviranja bubnjeva?
„Ta tema je dugo bila tabu. Dugo sam slušao, da recimo ne treba toliko tehnike u roku, hevi metalu… Naprotiv! Svaki žanr, svaki stil traži i tehni?ku i mentalnu spremnost svira?a. Ja recimo obožavam da sviram rok, ali sam toliko dugo u džezu, u ovom svetu, da po?injem samo na taj na?in da razmišljam. Dugo sam radio kao studijski muzi?ar, tako da sam znao da se mora skakati iz stila u stil, jer ne mogu ja kao džezer oti?i da snimim rok pesmu, izbaci?e me s posla (smeh). Dakle, tu bih morao malo da se pripremim. Za mene je džez stil života, nekome je rok stil života i bilo koji stil traži svoje podru?ije i mnogo odricanja“.

5. Zašto je po Vašem mišljenu i koliko je važan DDF?
„Veoma je važan. Recimo, kada odemo u inostranstvo negde, a i na netu kada vidim Modern Drummer ?asopis, generalno bunjari su komuna, koja je mnogo bolje organizovana nego neke druge organizacije… Imate sada Bass day, Guitar day… Ali Drum day, odnosno Festival bubnjara mi je uvek bio ja?i, tako da mi je drago da je neko u Srbiji uopšte uspeo da opstane ovoliko. Kad god imam priliku , volim da kažem da je ovo velika borba i svaka ?ast za entuzijazam i sve ostalo, znam da nije lako, jer i ja se bavim muzikom koja je krajnje nekomercijalna. Ovako nešto napraviti, uz takve goste… Nisam ?uo da još negde postoji nešto tog tipa, bar ne na Balkanu. Dolaze i gosti sa strane, Fest je internacionalan, tako da je meni jako bitan i ta?ka koja me emotivno pogodi“.

6. Šta bi ste poru?ili DDF-u, publici, polaznicama radionica?
„Ono što sam ja zamišljao kao klinac kada sam po?injao, kako bih voleo da kao i u drugim zemljama imamo svoj Fest bubnjara, kao što je recimo Festival u Minhenu. Sad sam doživeo da postoji! To je nešto što kao klinci sanjamo i sada kona?no imamo. Jako smo sre?ni da imamo DDF, koji treba negovati i koji je Sveti gral za bubnjare“.

DDF