Foto-konkurs „Sa knjigom u svet“ plakat

Narodna biblioteka „Radoje Domanović” u Leskovcu raspisuje konkurs za najbolju fotografiju pod nazivom „Sa knjigom u svet“.

Fotografijom prikažite vašu izabranu knjigu na raznim mestima i time utičite na razvijanje čitalačkih navika kod vaših prijatelja.

Uslovi učešća na konkursu:

– Fotografije slati u digitalnoj formi;

– Moguće je poslati najviše tri fotografije po autoru;

– Fotografije moraju biti autorske;

– Dostaviti naziv fotografije, ime i prezime autora fotografije i osnovne podatke autora (broj telefona, adresu stanovanja i mejl adresu).

Konkurs je otvoren do 16. avgusta 2021. godine.

Fotografije slati na mejl: konkursi.nble@gmail.com, sa naznakom – za konkurs „Sa knjigom u svet“.

Autor ustupa pravo na korišćenje fotografija u okviru konkursa i u druge promotivne svrhe Biblioteke (izložbe, publikacije, plakati…).

Za dodatne informacije pišite na mejl: konkursi.nble@gmail.com.