GRAĐANIN ODLUČUJE: Načini mobilizacije građana u lokalnoj zajednici

PROJEKAT „GRAĐANIN ODLUČUJE“ IMPLEMENTIRA RADIO „016“ A SUFINANSIRA VLADA ŠVAJCERSKE U OKVIRU PROGRAMA „ODGOVORNE LOKALNE FINANSIJE I UKLJUČIVANJE GRAĐANA“ A SPROVODI HELVETAS SWISS INTEROPERATION.

Mobilizaciju građana u lokalnoj zajednici možemo podeliti na osnovu subjekta koji pokreće mobilizaciju. Postoje mobilizacije građana koje su pokrenute od strane javnog sektora (države, lokalne samouprave, javnog preduzeća i dr.), političkih partija, udruženja i neformalnih grupa.

U ovom tekstu bavićemo se pokretanjem građana da „urade nešto“ od strane udruženja i neformalnih grupa. Sve mobilizacije koje pokreću udruženja mogu da pokrenu i neformalne grupe građana. Razlike su u statusu pravnog lica koje ima udruženje i mogućnost korišćenja resursa udruženja za planirane aktivnosti (npr. korišćenje računa pravnog lica).

Najznačajnije vrste mobilizacije građana od strane udruženja i neformalnih grupa u lokalnoj zajednici su:

  1. Referendum – pravo pokretanja referenduma u lokalnoj samoupravi ima najmanje 10% birača koji imaju prebivalište u lokalnoj zajednici. Organizator referendumske kampanje može biti udruženje ili grupa građana obrazovana sporazumom u skladu sa propisima kojima se uređuju izbori za narodne poslanike.
  2. Narodna (građanska) inicijativa – članovi inicijativnog odbora od najmanje tri člana mogu da budu iz udruženja ili neformalnih grupa. Za uspešnu narodnu inicijativu potrebno je u roku od 90 dana sakupiti najmanje 5% birača upisanih u birački spisak jedince lokalne samouprave. Narodnom inicijativom se predlaže usvajanje pravnih akata u nadležnosti skupštini lokalne samouprave.
  3. Zbor građana – saziva se za deo teritorije lokalne samouprave. Na zboru građana raspravlja se o pitanjima iz nadležnosti bilo kog organa lokalne samouprave. Odluke na zboru građana donese se većinom glasova prisutnih. Organ lokalne samouprave na koga se odnosi odluka ima rok od 60 dana da odgovori.
  4. Javna rasprava – pokreću je najmanje 100 građana o temi iz nadležnosti lokalne samouprave. Ukoliko se postupak sprovede u skladu sa zakonom, lokalna samouprava dužna je da organizuje javnu raspravu o predloženoj temi.
  5. Javni događaji – udruženja i neformalne grupe mogu organizovati različite javne događaje za mobilizaciju građana kao što su: koncerti, čišćenje javnih površina, protesti i dr. Prilikom zakazivanja potrebno je poštovati Zakon o javnom okupljanju. Javno okupljanje građana potrebno je zakazati najmanje pet dana pred održavanja Ministarstvu unutrašnjih poslova i lokalnoj samoupravi.

PROJEKAT „GRAĐANIN ODLUČUJE“ IMPLEMENTIRA RADIO „016“ A SUFINANSIRA VLADA ŠVAJCERSKE U OKVIRU PROGRAMA „ODGOVORNE LOKALNE FINANSIJE I UKLJUČIVANJE GRAĐANA“ A SPROVODI HELVETAS SWISS INTEROPERATION.

STAVOVI IZNETI U OVOM TEKSTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA.