Intervju: Jasmina Živković – Koordinatorka za romski jezik u osnovnoj školi „Vožd Karađorđe“ u Leskovcu

Zašto je važno da deca izučavaju predmet Romski jezik sa elementima nacionalne kulture?

Romi i Romkinje stotinama godina žive na ovim prostorima. Tradicija, kultura i nasleđe Roma predstavljaju deo ovog društva. Celokupna istorija romske zajednice se prenosila na romskom jeziku, sa kolena na koleno. Romski jezik predstavlja kohezioni faktor romske zajednice. Njegovo očuvanje treba da predstavlja primarni zadatak celokupnog društva. Zato je važno da romska deca uče romski jezik i da učenje jezika u budućnosti predstavlja osnovu u daljem razvoju obrazovnih i kulturnih procesa koji su vezani za Rome.

Koja su vaša iskustva u radu sa decom u sprovođenju nastave?

Unazad par godina se romski jezik može izučavati u određenom broju škola u Srbiji, kao izborni predmet. To je dalo priliku da se od početka, od osnovne škole radi sa decom na učenju romskog jezika. Deca su predivna. Njihovo interesovanje i usvajanje znanja romskog jezika su nešto što za svakog nastavnika predstavlja podstrek u daljem radu.

Kakvo je interesovanje roditelja da njihova deca pohađaju ovaj predmet?

Veliki broj roditelja je svestan da je ovo jedinstvena prilika i da treba iskoristi mogućnosti koje pruža obrazovni sistema da učenici i učenice romske nacionalnosti mogu pohađati predmet Romski jezik sa elementima nacionalne kulture. Sve polazi od roditelje i njihove odluke da deca uče ovaj izborni predmet. Smatram da bi još dece trebalo  da se uključi u nastavu.

I na kraju koja bi bila vaša poruka za kraj ovog razgovora?

Moja poruka bi se odnosila na sve roditelje romske nacionalnosti koji žive u Leskovcu, da podrže naše napore i da svoju decu ohrabre da uče romski jezik, jer na taj način najbolje radimo na  očuvanju romske kulture i indentiteta. Svi moramo zajednički da gradimo i štitimo romsko nasleđe, a ne postoji bolji način od toga do učenja jezika koji će nam na autentičan način približiti životne, kulturne i verske posebnosti romskog društva.