DRUGA TEMATSKA CELINA – Osnove strategije razvoja Sijarinske banje

Pod strategijom se podrazumeva skup pravila, principa i zakona koji se koriste u procesu preduzimanja dugoročnih upravljačkih odluka u cilju razvoja organizacionog sistema na koji se odnosi Strateško planiranje je biranje jednog efikasnog pravca delovanja donošenjem odluka koje omogućavaju uspešne odgovare na promene u spoljašnjoj sredini uvažavajući slabosti i rizike sa ciljem uspešnog korišćenja prednosti i mogućnosti. U tom smislu, strategija razvoja turizma nije projektovanje budućnosti, već ispitivanje mogućnosti i vrednovanje kriterijuma izbora od strane donosioca odluka. Strategija razvoja turizma ima za cilj modernizaciju i razvoj turističke ponude kvalitetnijim pozicioniranjem na domaćem i međunarodnom tržištu kroz sistem odgovornog planiranja i razvijanja, ali i samom realizacijom inovativnih programa zasnovanih na prednostima i potencijalima.

Sijarinska banja ima sve uslove da bude upisana kao jedan od centara na turističkoj mapi Srbije, pre svega zahvaljujući okolinim bogatim prirodnim lepotama, poznatim izvorima i mineralnim vodama i kulturno-istorijskim spomenicima u neposrednoj blizini. Sijarinska banja u Strategiji razvoja turizma Republike Srbije, prema podeli Srbije na četiri turistička klastera (Vojvodina, Beogradska regija, Jugozapadna i Jugoistočna Srbija), pripada klasteru Jugoistočna Srbija. Raspolaže resursima koji znatno mogu da obogate turističku ponudu ovog klastera pod uslovom da se osmisle i razviju turistički proizvodi, poboljša infrastrukturna opremljenost i sadržaji turističke ponude. Sijarinska Banja ima izvesnu geografsku nepovoljnost jer je znatno udaljena od velikih privrednih centara i gušće naseljenih prostora u regionu i ima periferijski položaj u odnosu na geografsko jezgro Srbije (Šumadiju i Veliko Pomoravlje) i najrazvijenije privredne rejone (Vojvodinu, Veliko Pomoravlje i Timočki basen), kao i gradske centre (Beograd, Novi Sad i Kragujevac). Ovu geografsku karakteristiku pokazuju podaci o udaljenosti Sijarinske Banje od regionalnih centara i većih naselja.

Udaljenost Sijarinske banje od većih regionalnih centara i naseljenih mesta

Bez obzira na prethodno izrečeno, blizina Niša kao centra Južne Srbije omogućava da se centrališu i usmeravaju sve najvažnije delatnosti i usmerava i organizuje širok gravitacioni prostor prema Sijarinskoj banji. Ono što je u dužem prethodnom periodu karakterisao turistički (ne)razvoj Sijarinske banje ogleda se u:
• Relativno malom broju i strukturi turista,
• Beznačajnom korišćenju kapaciteta,
• Nerazvijenom turističkom brendu, i
• Nedostatku stručnog kadra.

Faktori koji su uticali na ostvarivanje dosadašnjeg slabog turističkog prihoda su :
• Postojanje turističkih predispozicija koji se ne mogu iskoristiti zbog zatvorenog tržišta, nezavršene privatizacije i rekonstrukcije kapaciteta,
• Mali udeo turizma kao sektora u privrednoj aktivnosti,
• Smanjenje broja domaćih posetioca i pozitivni trendovi u broju stranih turista,
• Velika zavisnost turističkog prihoda od poseta stranih turista,
• Nepovoljne karakteristike smeštajnog kapaciteta,
• Beznačajan prosečan turistički boravak i potrošnja,
• Nedostatak međunarodnih veza, i
• Nepovoljne i neodgovarajuće informacije.

Region Sijarinske Banje ima prirodnii potencijal koji predstavlja dobru perspektivu za razvoj više vrsta turističke ponude, što čini dobru perspektivu razvoja turističkih kapaciteta. U tom smislu se glavni ciljevi politike razvoja turizma Sijarinske banje mogu formulisati, prema osnovama Strategije razvoja turizma Republike Srbije (2016), koristeći sledeće prioritetne aktivnosti:
• Razvoj pozitivnog imidža radi boljeg pozicioniranja na tržištu,
• Poboljšanje kvaliteta života kroz porast zaposlenosti u sektoru turizma,
• Razvoj etno-turizma,
• Povećanje smeštajnog i sadržajnog kvaliteta,
• Razvoj kongresnog, zabavnog, sportskog i kulturnog turizma;
• Pokretanje razvoja seoskog turizma;
• Izgradnja kapitalnih objekata u javnom i privatnom sektoru;
• Povećanje iskorišćenosti termo-mineralnih voda, i
• Popularizacija arheoloških lokaliteta i njihovo stavljanje u funkciju razvoja turizma.

Jedan raniji dokumenat, Strateški plan opštine Medveđa za period 2007-2011. godina izrađen uz podršku kancelarije UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj) za Južnu Srbiju kroz program MIR2 (Razvoj i oporavak opština), u okviru definisanih pet strateških ciljeva predviđa sledeće aktivnosti vezane za razvoj Sijarinske Banje:

Razvoj privrede, poljoprivrede i turizma baziran na prirodnim resursima.
Unaprediti postojeću turističku ponudu i razviti nove proizvode i usluge – detaljni ciljevi:

• Razvoj pozitivnog imidža radi boljeg pozicioniranja na tržištu,
• Poboljšanje kvaliteta života kroz porast zaposlenosti u sektor turizma,
• Razvoj etnoturizma,
• Povećanje smeštajnog i sadržajnog kapaciteta
• Razvoj kongresnog, zabavnog, sportskog i kulturnog sadržaja,
• Pokretanje razvoja seoskog turizma,
• Izgradnja kapitalnih objekata u javnom i privatnom sektoru.

Iskorišćenje postojećih prirodnih, kulturnih i istorijskih potencijala – detaljni ciljevi:
• Povećanje procenta iskorišćenosti termomineralnih voda,
• Popularizacija arheoloških lokaliteta i njihovo stavljanje u funkciju razvoja turizma.