Konkurs Narodnog muzeja Leskovac za izlagačku sezonu 2021. godine

Narodni muzej Leskovac raspisuje konkurs za izlagačku 2021. godinu. Na konkurs se mogu prijaviti svi zainteresovani stvaraoci, likovni i vizuelni umetnici, mladi umetnici, umetnici koji su se potvrdili svojom umetničkom biografijom i stekli relevantne umetničke reference. Konkurs je otvoren i za autorske projekte iz oblasti likovne, primenjene, i umetnosti proširenih medija.

Za konkurs je neophodno dostaviti:
1. Opis projekta, koncepciju izložbe sa tehničkim opisom (do jedne strane teksta A4)
2. Do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu.
3. Profesionalnu biografiju.
4. Predlog dodatnih programa ( ukoliko su planirani tokom trajanja izložbe, javno vođenje kroz izložbu, radionice i sl)
5. Tehničku specifikaciju (broj potrebnih postamenata, stakala. )

Narodni muzej Leskovac, izlagačima obezbeđuje štampanje tipskog kataloga, plakata i pozivnica za izložbu kao i smeštaj i putne troškove autora.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 12.februara 2021. godine elektronskim putem na: mnleskovac.galerija@gmail.com.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Narodnog muzeja Leskovac 10. marta 2021. godine.