Le: Program proslave PET VEKOVA JAŠUNjSKOG MANASTIRA SVETI JOVAN PRETEČA (1517-2017)

PET VEKOVA JAŠUNjSKOG MANASTIRA SVETI JOVAN PRETE?A (1517-2017)

Programi ?e biti realizovani od 26. do 29. oktobra 2017. godine u Narodnom muzeju, Narodnom pozorištu, ispred Kulturnog centra u Leskovcu i u crkvi manastira Sveti Jovan Prete?a na Babi?koj gori.

Foto: (c) Kultura juga