Leskovac: Deseti konkurs za kratku priču Vukašin Conić

Porodica književnika Vukašina Conića (1935 – 1980), autora romana Daleki beli putevi, Pre zore; zbirke priča Ukus zemlje i Spomenik… u saradnji sa Leskovačkim kulturnim centrom raspisuje

DESETI, JUBILARNI KONKURS ZA KRATKU PRIČU

– Na konkurs se mogu slati neobjavljene, originalne priče svih žanrova, napisane na srpskom jeziku.

– Autor može poslati najviše tri priče.
– Priče dužine do 90 redova (6.000 karaktera bez proreda), potpisane šifrom, poslati u tri primerka na adresu: Leskovački kulturni centar, (sa naznakom – Za Konkurs Vukašin Conić), Bulevar oslobođenja 101, 16000 Leskovac.
– U posebnoj koverti poslati rešenje šifre, adresu, broj telefona i e-mail.
– nagrađene priče biće objavljene u časopisu Naše stvaranje.
Tri najbolje priče biće novčano nagrađene:
prva – 20.000 dinara
druga – 15.000 dinara i
treća – 10.000 dinara
– Uz novčane nagrade, autorima najboljih priča biće uručene i plakete.
– Radove slati do 15. septembra 2019. godine.
Nagrade dodeljuje porodica Vukašina Conića.
Nagrade će biti uručene tokom oktobra 2019. godine.

Sve informacije možete dobiti na e-mail adresi: konkurs.vukasinconic@gmail.com