Leskovac: LKC – Otvaranje 55. Oktobarskog likovnog salona, 30.10. u 19h

U ponedeljak, 30. oktobra, u Galeriji Leskova?kog kulturnog centra, bi?e otvorena izložba 55. Oktobarskog likovnog salona.
Ova tradicionalna manifestacija ve? nekoliko decenija okuplja najzna?ajnije stvaraoce Leskovca i okoline. Oktobarski likovni salon je smotra selektivnog karaktera, a pravo u?eš?a imaju svi likovni stvaraoci sa teritorije regiona, bez obzira na svoj profesionalni status.
Ovogodišnji jesenji Likovni salon na izvestan na?in predstavlja presek likovnih aktuelnosti na leskova?koj likovnoj sceni. Na izvestan na?in, jer broj izlaga?a, kao i broj prijavljenih autora ne odgovara stvarnom broju akademskih i neakademskih slikara koji žive i rade u Leskovcu.
Za ovogodišnji Oktobarski salon prijavilo se 33. autora i priložilo 65 radova.
Žiri u sastavu: dr Sr?an Markovi? – istori?ar umetnosti, mr Perica Donkov – slikar i Milica Todorovi? – istori?ar umetnosti, od prispelih radova, odabrali su 44 rada, 26. autora.
Ovogodišnji, 55. Oktobarski likovni salon, otvori?e Jelena Mihajlovi?, akademski slikar iz Leskovca.
Ponedeljak, 30. oktobar 2017., u 19 ?asova, Galerija Leskova?kog kulturnog centra.