Leskovac: Muzička škola „Stanislav Binički“ osvojila 25 nagrada

Muzi?ka škola “Stanislav Bini?ki” u Leskovcu na Republi?kom takmi?enju muzi?kih i baletskih škola Srbije u 2017. godini, koje se održalo u Beogradu i Novom Sadu u periodu od 25. marta do 07. aprila 2017. godine (u disciplinama: klavir, saksofon, flauta, solo pevanje, klarinet i neklasi?nih ansambla) osvojila 25 nagrada, i to:

– 13 prvih,
– 8 drugih,
– 4 tre?e nagrade.

Ovo je do sada najve?i postignuti uspeh u?enika muzi?ke škole na Republi?kom takmi?enju.
PRVE NAGRADE DOBILI SU:
1. Katarina Miljkovi?, flauta – u?enica II razreda srednje muzi?ke škole
2. Olga Veljovi?, klavir – u?enikca I razreda osnovne muzi?ke skole
3. Andrej Stoilkovi?, klavir – u?enik II razred osnovne muzi?ke škole
4. Iva Miši?, klavir – u?enica VI razreda osnovne muzi?ke škole
5. Veljko Miloševi?, klavir – u?enik I razreda srednje muzi?ke škole
6. Aleksandar ?oki?, saksofon – u?enik III razreda srednje muzi?ke škole
7. Teodora Jovanovi?, solo pevanje – u?enica II razreda osnovne muzi?ke škole
8. Stefan Ceki?, solo pevanje – u?enik I razreda osnovne muzi?ke škole
9. Miloš Cvetanovi?, solo pevanje – u?enik I razreda srednje muzi?ke škole
10. Nikola Stamenkovi?, solo pevanje – u?enik I razreda srednje muzi?ke škole
11. Marija Kosti?, solo pevanje – u?enica II razreda srednje muzi?ke škole
12. Doroteja Arandjelovi?, solo pevanje – u?enica IV razreda srednje muzi?ke škole
13. Kamerni ansambl “MISFITS” – Sara Peši? (violina), Aleksandra Todorovi? (violina), Miljana Stojanovi? (viola), Veljko Miloševi? (klavir) – u?enici srednje muzi?ke škole

DRUGE NAGRADE:
1. Marija Peji?, flauta – u?enica V razreda osnovne muzi?ke škole
2. Miljana Ivanovi?, klarinet – u?enica II razreda osnovne muzi?ke škole
3. Janja Cvetkovi?, klavir – u?enica IV razreda osnovne muzi?ke škole
4. Nikola Stevi?, klavir – u?enik V razreda osnovne muzi?ke škole
5. Mina Nikoli?, solo pevanje – u?enica III razred srednje muzi?ke škole
6. An?ela Jovanovi?, solo pevanje – u?enica II razreda srednje muzi?ke škole
7. Ivana Miti?, solo pevanje – u?enica II razreda srednje muzi?ke škole
8. Lola Stankovi?, solo pevanje – u?enica IV razreda srednje muzi?ke škole

TRE?E NAGRADE:
1. Veljko MIhajlovi?, klarinet – u?enik II razreda srednje muzi?ke škole
2. Katarina Boškovi?, klavir – u?enica II razreda srednje muzi?ke škole
3. Hristina Nikoli?, klavir – u?enica VI razreda osnovne muzi?ke škole
4. Isidora Bogdanovi?, solo pevanje – u?enica I razreda osnovne muzi?ke škole