Leskovac: Narodno pozorište – Repertoar od 02.11. do 05.11.2017.

KAKO SU POSTALE RUŽNE REČI – četvrtak, 02.11.2017. od 12.00h

Po motivima poezije Duška Radovi?a

Autorski projekat:
Ivan Jankovi?
Suzana Gruji?
Maja Jankovi?

LICA:

PRINCEZA ……………………….. Suzana Gruji?
DADILjA …………………………… Maja Jankovi?
LEOPOLD …………………………. Ivan Jankovi?
MARGARITA ……………………… Suzana Gruji?
OFICIR …………………………… Ivan Jankovi?
BARNABAS ………………………… Maja Jankovi?
KLAUDIJE …………………………. Suzana Gruji?
PRIPOVEDA? …………………… Petra Dimitrijevi?
KRALjEVI LjUDI ………………. Nenad Mitrovi?, Aleksandar Adži?

POLOVNJA?E (premijera) – Petak, 03.11.2017. od 20.00h

Posrba po motivima drame NAKAZE Lika Hibnera

Lica:
STIVEN……………………..Ivan Jankovi?
PETRA………………………..Maja Jankovi?
MILOSIJA………………..Maja Jovanovi?
LILI………………………….Suzana Gruji?

O PREDSTAVI:

Predstava “POLOVNjA?E” govori o mo?nom demagoškom uticaju televizije na mla?e ljude koji prolaze kroz mu?ne procese sazrevanja u konzumatskom masmedijskom društvu. Tri devojke koje dolaze na kasting za voditelja emisije predstavnice su mladih ljudi koji su u stalnom sukobu sa okolinom zbog raskoraka izme?u želja i mogu?nosti. Ova pri?a se ti?e mladih ljudi koji se danas u velikom broju predstavljaju javnosti preko medija, na?inom i sredstvima koje oni koriste da bi došli do onoga što misle da su njihovi ciljevi. Ova pri?a bi trebalo da se ti?e i neverovatnog broja konzumenata na našim i svetskim televizijama. Ko su ljudi koji imaju potrebu da razgoli?uju svoju intimu kao u?esnici takvih emisija pred milionskim gledalištem… ili je možda još važnije pitanje ko su oni koji to gledaju?

Naša predstava se bavi pitanjem da li u nekom trenutku treba odustati u tom takmi?enju ( bio to kasting, audicija, rialiti šou) kad sve vodi ka rušenju integriteta jedne li?nosti ili po svaku cenu treba i?i do kraja.

BOING BOING – Subota, 04.11.2017. od 20.00 ?asova

Mark Kamoleti

Autorski projekat:

Filip Radivojevi?
Nataša Stankovi?
Mina Coci?
Petra Dimitrijevi?
Jovana Grozdanovi?
Nenad Mitrovi?

TAJANSTVENA FIOKA – Nedelja, 05.11.2017. od 12.00h

LICA:
STUDENT ………………………………….. Filip Radivojevi?
TETKA AMELIJA ……………………… Jasna Radivojevi?
BARABA …………………………………….. Nenad Mitrovi?
ZLOTVOR ………………………………….. Mirjana Ljubi?
MILICA ………………………………….. Petra Dimitrijevi?
DOBRICA …………………………………. Dušica Miloševi?