Leskovac: Održana promocija knjige „Tvoj andjeo čuvar“ Mirjane Bobić Mojsilović

U ?etvrtak, 30.03.2017. u punoj Kamernoj sali Leskova?kog kulturnog centra održana je promocija knjige „Tvoj andjeo ?uvar“, spisateljice i slikarke Mirjane Bobi? Mojsilovi?.

U romanu „Tvoj an?eo ?uvar“ autorka u centar zbivanja stavlja uspešnu ženu koja sre?e muškarca koji ?e je najpre potpuno oduševiti, a zatim pokazati svoje drugo lice – posesivnost i ljubomoru. Ona mu se potpuno prepušta i pada, dok ne odlu?i da nešto promeni.
Roman je pri?a o psihi?kom zlostavljanju o kome se danas malo govori. Ovo je pri?a o opsesivnoj ljubomori koja za cilj ima kontrolu nad životom.

Kada trpimo strah, uvek je to vezano za neku osobu. Svaki zlostavlja? se hrani strahom, a poenta je da mu mi dajemo mo?, koju moramo i da mu uzmemo, istakla je ova spisateljica. Knjiga je najbolji na?in da popravimo svoj život i za onog ko ?ita, i za onog ko piše.

Svi moji junaci se vrte oko biblioteke, kaže Mirjana, najbolji na?in da se spasi sopstveni život je sa knjigama, a genijalan ako junak po?ne i da piše.

Mirjana je na promociji govorila i o potroša?kom društvu koje nas u?i da, ako ne kupujemo nista, ništa i nema smisla, što se propagira u skoro svim medijima, koji su postali platforme za veli?anje potroša?kog društva i nedostižnih ideala. Da je uspeh laž da imaš para, ljubavnike, da ti je srce netaknuto i da si pobednik.

Mirjana Bobi? Mojsilovi? je objavila romane „Dnevnik srpske doma?ice“, „Happy End“, „Majke mi, bajka“, „Ono sve što znaš o meni“, „Tvoj sam“, „Srce moje“, „Azbuka mog života“, „Glad“, „Gospodin pogrešni“… Dvanaest njenih naslova objavljeno je u Francuskoj, Italiji, ?eškoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji. Autorka je nekoliko samostalnih izložbi slika. Bila je jedan od prvih autora – samostalnih izdava?a u Beogradu. Nekoliko puta je dobila nagradu „Zlatni bestseler“ i dobitnica je „Zlatne zna?ke“ Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.