MEĐUNARODNI DAN ROMSKOG JEZIKA

Svetski dan romskog jezika prvi put je obeležen 5. novembra 2009. godine, sa ciljem očuvanja i negovanja ovog jezika kao važnog činioca identiteta romskih zajednica, koji je uz romsku kulturu sastavni deo istorije zemalja u regionu. Ustanovio ga je Unesko 2015. godine u Parizu, na predlog udruženja Kali Sara iz Zagreba. Kao datum obeležavanja izabran je 5. novembar u čast na dan kada je 2008. godine objavljen prvi romsko–hrvatski i hrvatsko–romski rečnik, autora Veljka Kajtazija. Na međunarodnoj konferenciji održanoj u Zagrebu te godine predstavnici Roma iz 17 zemalja sveta, usvojili su i potpisali Povelju o proglašenju 5. novembra za Svetski dan romskog jezika. Toga dan se dodeljuju nagrade Ferenc Stojka i Šaip Jusuf za naučno-istraživačka dostignuća u oblasti romskog jezika.

Svaki narod govori svojim jezikom i po njemu raspoznaje kojoj nacionalnosti pripada. Sve nacije čuvaju, gaje i promovišu svoj jezik kao sopstvenu baštinu. Jezik je društveno – kulturni fenomen, odnosno jedan od dominantnih faktora svake kulture. Njegov razvoj uslovljen je društveno – političkim i istorisko – ekonomskim okolnostima u kojima se zajednica koja govori tim jezikom razvija.

Romski jezik spada u indo-arijsku grupu indoevropskih jezika. Najčešće, romske zajednice govore pomešanim jezikom koji je nastao na osnovu okolnih govora sa vokabularom zadržanim iz romskog jezika. U Srbiji najčešći dijalekti su gurbetski, arlijski i tamarski.  Jezik je prva i osnovna odlika naroda. Romski jezik kod nas ima standardizovanu gramatiku, a od 1985. romski kao izborni predmet se predavao u Prizrenu, od 1997. u Vojvodini i u poslednjih pet godina i u drugim mestima u Srbiji.

Visoka škola za vaspitače u Vršcu je jedina ustanova koja školuje nastavni kadar za romski jezik.

Katedra studijskog programa za obrazovanje vaspitača na romskom jeziku u Vršcu, jedinstvena je u našoj zemlji i šire, i postoji već 13 godina. Do sada je kroz nju prošlo oko 100 studenata romske nacionalnosti, veliki broj je diplomirao, dosta ih je upisalo specijalističke studije, neki već rade u svojoj struci ili kao pedagoški asistenti. Bivši i sadašnji studenti i profesori, zajedno rade na očuvanju nacionalnog identiteta Roma i njihovog maternjeg jezika.

Ove godine je povodom obeležavanja Svetskog dana romskog jezika, u Narodnoj Skupšini Republike Srbije održana je Prva sednica Pododbora za pitanja Roma koji je obrazovan u Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine.