Narodna Biblioteka Leskovac: Predavanje i originalni dokumentarni film Ženidba kralja Aleksandra Karađorđevića…

Prof. dr Momčilo Pavlović

ŽENIDBA KRALjA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA SA RUMUNSKOM PRINCEZOM MARIJOM

PREDAVANjE I ORIGINALNI DOKUMENTARNI FILM

Događaj koji je doprineo saradnji dve države i dva naroda bila je udaja rumunske princeze Marije (Hoencolern-Sigmaringen), za kralja Srba, Hrvata i Slovenaca, od 1929. kralja Jugoslavije Aleksandra Karađorđevića. Ovo venčanje pored javnosti u Kraljevini SHS i Rumuniji pozitivno je cenila celokupna ondašnja međunarodna javnost. Veridba i ženidba jugoslovenskog kralja sa rumunskom princezom, kojom su uspostavljene rodbinske veze između dve balkanske dinastije, imala je veliki politički značaj. Bliska saradnja dva dvora u periodu između dva svetska rata doprinosila je učvršćenju saradnje između dve zemlje. Prilikom veridbe princeze Marije i kralja Aleksandra politički predstavnici rešili su pitanje o povlačenju granice u Banatu između Rumunije i Kraljevine SHS. Ova dinastička veza ojačala je već stvoreni politički savez za zajedničku odbranu tekovina nacionalnog oslobođenja i učvrstila politički i vojni savez – Malu antantu i doprinela konsolidaciji odnosa u Centralnoj Evropi.
Ženidbom srpski Dvor se orodio sa rumunskim dvorom koji je imao rodbinske i druge veze sa značajnim dvorovima u Evropi, čime je jugoslovenski kralj podigao sopstveni ugled. Konačno, kako je to definisao jedan rumunski ministar „sjedinjenje dveju kraljevskih porodica kruniše savez dveju nacija“.