Narodni muzej Leskovac: 18. NAUČNI SKUP I 60. SVESKA ZBORNIKA – PROGRAM

Narodni muzej u Leskovcu 15. i 16. oktobra biti održan Osamnaesti naučni skup „Kulturno-istorijska baština juga Srbije“ i promocija šezdesete sveske Leskovačkog zbornika. Otvaranje skupa će se odigrati u četvrtak 15. oktobra sa početkom u 12 časova i 30 minuta u Sali za naučne skupove, nakon ceremonije otvaranja biće predstavljen novi broj Zbornika.
Cilj bijenalnog skupa je istraživanje, proučavanje i naučna valorizacija kulturno-istorijske baštine Leskovca, njegove okoline i juga Srbije uopšte, kao i prezentacija stručnih radova.
Sva naučna saopštenja, rezultati naučnih istraživanja i stručni radovi sa Skupa redovno se objavljuju u sveskama Leskovačkog zbornika koje ga prate. Na taj način, Naučni skup i Leskovački zbornik, u sinergiji, vrše svoju kulturnu i naučnu misiju u ovom delu Republike Srbije.
Leskovački zbornik, kao multidisciplinaran časopis, posvećen je proučavanju tema od najvećeg značaja za leskovački kraj i jug Srbije. Njegovo izdavanje inicirano je 1961. godine. Bio je to prvi časopis koji izdaje neki muzej u unutrašnjosti Srbije, mimo Beograda. Pored ogromnog doprinosa naučnom sagledavanju sveukupnog života Leskovca i njegove šire okoline, značaj ovog časopisa se ogleda i u njegovom kontinuiranom izlaženju tokom 60 godina. Za sve to vreme on je uspevao da uvek bude naučan, informativan, analitičan i aktuelan, dostigavši tako značaj jednako važan značaju institucije koja ga je pokrenula.
Sa svojom šezdesetom sveskom Leskovački zbornik stekao je status časopisa od nacionalnog značaja i kategoriju M 52.