Nikolov Dimitrije i Veljko Mihajlović osvojili značajne nagrade na 30. Saboru frulaša Srbije

?lanovi sekcije frulaša KUD „Penzioner“ iz Leskovca, Nikolov Dimitrije i Veljko Mihajlovi? osvojili su zna?ajne nagrade na 30. Saboru frulaša Srbije koji se održao u Prislonici kod ?a?ka prošlog vikenda.

Na Saboru su u?estvovali takmi?ari – frulaši koji su se plasirali sa regionalnih takmi?enja, a takmi?ili su se u tri kategorije: Izvorno sviranje, Sviranje duet a i Savremeno – estradno sviranje sa Narodnim orkestrom RTS-a.

Na takmi?enju, Nikolov Dimitrije je osvojio I mesto žirija publike – „Zlatnu frulu“, dok je Veljko Mihajlovi? osvojio nagradu Sabora za najbolje odsvirano narodno kolo.

Ina?e, Nikolov Dimitrije je i dugogodišnji dirigent VIS „Ruzmarin“ sa kojim je osvojio mnoge nagrade i priznanja, dok je Veljko njegov u?enik ve? 5 godina.

Njihovo u?eš?e na Saboru frulaša u Prislonici finansijski je pomoglo Udruženje penzionera Leskovca.