Nišville 2017.: Niški jazz festival imaće i sedmodnevni teatarski program – Pozorišna “Gernika” otvara Nišville

Ovogodišnji Nišville ima?e specijalni uvod u vidu 14 pozorišnih predstava iz zemlje i inostranstva, što ?e prakti?no biti i prvi me?unarodni pozoršni festival u ovom delu zemlje.

Internacionalni Nisville Jazz Teatarski Festival objedinjuje dugogodišnju potrebu da se u Nišu formira i zapo?ne svoj život jedan ovakav festival koji bi , osim što je internacionalan, bio i festival savremenog teatrskog izraza koj,i kao i jazz po?inje krajem XIX veka i nastavlja svoj razvoj do danas. To je teatarski, scenski izraz koji sem dramskog teksta koristi muziku u svim njenim oblicima, pokret, fotogragiju, sliku ili video rad. Seme za?etka ove ideje, je renomiran, izuzetno kvalitetn i internacionalno prepoznatljiv Nišville Jazz Festivala koji kroz izuzetno kvalitetne izvo?a?e, umetnike jazz muzike ve? godinama uspešno predstavlja najzna?ajnije umetnike iz celog Sveta, probija granice naše zemlje stavljaju?i je na visoku lestvicu, medju 10 najboljih festivala u Evropi. Niš tada postaje centar visoko kvalitetnog kulturnog okupljanja svetskog nivoa, grad koju pose?uju sve genaracije publike, kako iz zemlje tako i inostranstva.

Umetni?ka direktorka i selektorka tetarskog programa Nišville jazz festivala – beogradska glumica, ina?e ro?ena Mišlijka – Maja Miti?, zamenica direktora beogradskog Dah Teatra – Centra za pozorišna istraživanja – naglašava ?injenicu da u ovom delu zemlje ne postoji teatarski festival me?unarodnog karaktera, pogotovo ne savremenih tendencija XX i XXI veka.

-Pokretanjem Internacionalnog teatrskog festivala savremenog izraza pridružujemo se i glavnoj smernici naše države za decentralizaciju Srbije. Na osnovama koje jazz festival promoviše poput slobode, jednakosti, tolerancije, Teatrski Festival ?e se osloniti i biti prirodan partner istih vrednosti.

Festival traje od 06.08. do 13.08.2017. Poslednja ?etiri dana, odnosno, u periodu od 10. do 13. avgusta potorišni program ?e se preklopiti sa glavnim programom jazz festivala. Svoj dolazak su potvrdile pozorišne trupe iz Italije, SAD, Francuske, Madjarske, Norveške, Bugarske…

Zajedni?ki imenitelj ovog festival je da se u predstavama koristi muzika koja se oslanja na jazz, njegove inspiracije, po?etke ili savremeni izraz u bilo kom obliku. Selekcija objedinjuje i ve?ernju i scenu za decu, ali i bebe. Forme ovog festivala su od spektakla, teatra na zadati tekst, uli?nih performansa, cirkusa, plesa ili predstava izložbi. Tokom festival ?e se odvijati kulturološka razmena umetnika u formama demonstracija rada, prezentacija, predavanja i okruglih stolova. U popodnevnim ?asovima bi?e organizovane radionice za studente umetni?kih fakulteta, ljude zainteresovane za ovaj oblik umetnosti na teme: javni prostor kao scena, veza izmedju performansa, koncerta i predstave, pozorišne instalacije, koncert kao predstava.

Planirana je i umetni?ka razmena u formi rada i spajanja ve? postoja?eg skeleta predstave Italijanske grupe “En Vol” iz grada Sasari na Sardiniji, sa lokalnim umetnicima iz Niša i umetnicima iz Beograda. To je predstava – spektakl “Gernika”, ?ija se 80. godišnjica od bombardovanja obeležava baš ove godine. Preko 20 ljudi ?e se pre po?etka festival u Nišu okupiti kako bi uradili ovu predstavu koj ?e i otvoriti ovogodišnji teatarski festival.

Ideja je da se ceo grad “razigra”, a predstave igraju kako u Tvr?avi, tako i u Amfiteatru na keju pored spomenika Šabanu Bajramovi?u, u dvorištu Banovine, Oficirskom domu, ali i na mostu ispred Tvr?ave, na ulicama i trgovima Niša.