POPIS 2022. – VAŽNO JE ZNATI DA…

VAŽNO JE ZNATI DA:

Ukoliko popisivač nikoga ne zatekne kod kuće, doći će ponovo u nekom drugom terminu, a ako i tada kod kuće nema nikoga ostaviće pisano obaveštenje o svom dolasku i informaciju da građani pozivom na bespatan broj info-centara mogu uz pomoć operatera da stupe u kontakt sa popisivačem i dogovore termin popisivanja.

U popisu se prikupljaju podaci o jedinstvenom matičnom broju građana (JMBG), tako da za Vas i članove Vašeg domaćinstva možete da pripremite neki od dokumenta sa JMBG-om (ukoliko ovaj podatak ne znate napamet), kako biste JMBG izdiktirali popisivaču.

Niste u obavezi da popisivaču dajete na uvid lična dokumenta, zato što se podaci u popisu prikupljaju na osnovu izjave.

Sva lica koja su privremeno odsutna iz svog domaćinstva, bilo da su odsutna zbog rada, školovanja ili iz nekog drugog razloga, biće popisana u svom domaćinstvu, a podatke o njima daće prisutni članovi domaćinstva. Istovremeno, ova lica biće popisana i kao tzv. privremeno prisutna lica i u mestu u kojem se trenutno nalaze, ali će se u rezultatima popisa iskazivati kao stanovnici mesta u kojem živi njihovo domaćinstvo iz kojeg su samo privremeno odsutni.

Prikupljeni popisni podaci koriste se isključivo u statistične svrhe, tako da ne mogu biti ustupljeni drugim fizičkim ili pravnim licima.

U popisu se prikupljaju podaci i o članovima domaćinstva koji se u vreme popisa nalaze u inostranstvu (školuju se, rade ili borave u inostranstvu iz drugih razloga). Podatke o odsutnim članova domaćinstva mogu da daju članovi njihove porodice u Republici Srbiji.