POPIS ROMA U 2011. GODINI

Pri opisu postojećeg stanja romske populacije u Srbiji, bez Kosova i Metohije, tvorci Strategije za uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji od 2016. – 2030., upućuju na popis iz 2011. godine, u kom su evidentirana 147.604 Roma što čini 2,1% stanovništva, i naglašavaju da se većina njih „suočava sa društvenom isključenošću i siromaštvom i izložena je otvorenoj, i još češće prikrivenoj diskriminaciji.“

U izradi strategije učestvovali su i predstavnici Nacionalnog saveta Roma, koji tvrde da ih je uprkos desetogošnjoj emigraciji u inostranstvo, sada u Srbiji između 300.000 i 450.000. Kako za naš portal kaže Dejan Vlajković, generalni sekretar Nacionalnog saveta Roma, i sam popis iz 2011. bio je slika i prilika zapostavljanja romske populacije kod nas.

On smatra da je tolika razlika između realnog i stvarnog broja Roma u Srbiji nastala zbog lošeg pristupa tadašnjeg rukovodstva države popisu.