Promocija monografije „Ostave rimskog i vizantijskog novca“

U sali za naučne skupove Narodnog muzeja u Leskovcu, u četvrtak 23. decembra 2021. godine sa početkom u 12 časova biće promovisana monografija autora muzejskih savetnika arheologa Smilje Jović i Julijane Pešić pod nazivom „Ostave rimskog i vizantijskog novca“.

Monografija „Ostave rimskog i vizantijskog novca“ jedinstveni je katalog u kome se na 160 strana, a u četiri celine, daje prikaz ostava novca iz rimskog i vizantijskog perioda koje se čuvaju u Narodnom muzeju u Leskovcu. Ovom monografijom predstavljeni su do sada neobjavljivani podaci i analizirane su tri rimske i dve vizantijske ostave kovanog novca, dok se na poslenjim stranama monografije nalaze fotografski prikazi svih obrađenih kovanica, što mnoge od njih čini po prvi put dostupnim javnosti.

Recenziju monografije potpisuju dr Vujadin Ivanišević, naučni savetnik Arheološkog instituta u Beogradu i dr Sonja Jovanović, naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu, koji zaključuju da publikacija predstavlja važan doprinos u izučavanju numizmatičke građe rimskog i vizantijskog perioda na našim prostorima. „Imajući u vidu da se radi o prvoj publikaciji ove vrste u kojoj se objavljuju ostave novca iz jedne muzejske zbirke. Reč je o nalazima važnim za tumačenje novčanog opticaja i ekonomskih odnosa“ navodi dr Ivanišević, dok dr Jovanović ističe „Obrađene ostave i veliki broj pojedinačnih nalaza novca kovanih tokom 3. i 4. veka, dokaz su obimnijeg monetarnog prometa u ovom periodu, kao i kasnije urbanizacije ovog prostora“.