Prve zdravstvene ustanove u Leskovcu

PRVA APOTEKA U LESKOVCU

Za vreme turske vladavine u Leskovcu nije bilo apotekara već su usluge lečenja i davanja lekova vršili narodni lekari-apotekari. Prema francuskom piscu Amiju Bueu koji je prošao kroz Leskovac 1837. godine tada je u našem gradu radio jedan takav narodni lekarapotekar po nacionalnosti Albanac. Prvu apoteku u Leskovcu otvorio je Grk, lekar Aleksijadis 1862. godine, apoteka se zvala „Hipokrat“ i nalazila se na mestu današnje zgrade Južnog bloka preko puta Spomenika palima za otadžbinu. Prvi stručni apotekari i prve stručne apoteke počele su sa radom tek posle oslobođenja 1878. godine. Prva apoteka sa diplomiranim farmaceutom bila je apoteka Đorđa Aleksića, sina Aleksijadisa i ona je počela sa radom 1883. godine. Đorđe Aleksić je farmaciju dipomirao u rigradu.
Nakon smrti Đorđa Aleksića, apoteku 1902.godine preuzima njegov zet, magistar farmacije Dušan Beogradac

PRVA BOLNICA U LESKOVCU

Prva bolnica u Leskovcu otvorena je sa dolaskom prvog sreskog doktora 1882. ili 1883. godine, i bila je smeštena u jednoj turskoj kući na mestu današnje Zdravstvene stanice br. 3 u Ulici Branislava Nušića preko puta Vojne ambulante. Ta kuća nije odolela zubu vremena i srušena je 1950. godine. Prvi sreski lekar bio je doktor Đorđe Dalaropulović, 1884. godina na njegovo mesto
je došao doktor Đorđe Petrović, prvi lekar iz našeg kraja koji je postao član Srpskog lekarskog društva. Godine 1885. Leskovac je dobio i prvog opštinskog lekara doktora Ristu Mihajlovića. Kamen temeljac za izgradnju prve državne bolnice u Leskovcu položen je 1. aprila 1907. godine na mestu tzv. Turskog groblja koje je tada od grada bilo udaljeno 200 metara i nalazilo se u podnožju Hisara. Ovo je danas mesto na kome se nalazi Odeljenje neurologije Opšte bolnice. Državna bolnica je puštena u rad 1. novembra 1909. godine.

PRVI RENTGEN U LESKOVCU

Prvi rentgen u Leskovac doneo je poznati leskovački lekar i jedan od najpoznatijih jugoslovenskih satiričara doktor Žak Konfino. Ova vest je objavljena u rubrici Dnevne vesti Leskovačkog glasnika u subotu 23. februara 1924 godina. Doktor Žak Konfino je ovaj prvi rentgen zamenio novim modelom 1927. godine. Leskovački Glasnik je izveštavao o tome: ―Saradnik našeg lista mladi i preduzimljivi Doktor Žak Konfino nabavio je i instalirao u svojoj ambulanti ―Rentgenov Aparat!. Ovo je jedna dobit za Leskovac i okolinu, jer sada bolesnici kojima je potreban pregled
rentgenovim zracima, neće morati ići u Niš ili Beograd, te će time uštedeti tegobe i troškove.

PRVI DOM ZDRAVLJA U LESKOVCU

Prvi Dom zdravlja u Leskovcu počeo je sa radom 1930. godine na mestu današnje škole „Svetozar Marković―. To je bila drvena zgrada dobijena ratnom reparacijom od Nemaca. Interesantno je da je u ovoj ustanovi postojalo posebno odeljenje za venerične bolesti gde su pregledavane osobe iz javnih kuća kojih je tada u Leskovcu bilo nekoliko desetina. U okviru Doma zdravlja nalazila se školska poliknika sa dečjim dispanzerom u kome su vršeni pregledi dece u prisustvu roditelja kojima su davani saveti o ishrani i zdravlju dece. U okviru ove ustanove nalazilo se i đačko kupatilo u kome su se kupala školska deca u ustaljenim terminima, kao i đačka kuhinja za siromašne učenike.