Prvo pevačko društvo, gramofon, dečje novine, bioskopska predstava i likovna izložba u Leskovcu

Kada je osnovano prvo pevačko društvo u Leskovcu?

Godine 1886. nekoliko ljubitelja pesme pokrenulo je ideju o osnivanju pevačkog društva u Leskovcu. Osnivači ovog društva održali su prvi svoj privatni sastanak 2. novembra 1886. godine i tom prilikom su zamolili gospodina Milutina Tatića, predavača Leskovačke gimnazije, da se primi obučavanja hora. Gospodin Tatić prihvatio se zadatka, ali uz uslov da se potencijalni pevači upoznaju sa notama. Interesantno je napomenuti da među osnivačima i prvim članovima društva nije bilo nijednog rođenog Leskovčanina, već su to bili državni činovnici iz raznih krajeva Srbije. Prvi Leskovčanin ušao je u ovo društvo tek posle tri godine. Pevačku družinu činili su učitelj, pčelar, šef železničke stanice, šef pošte i telegrafa, poreski nadzornik i drugi. Na dan 5. novembra iste godine počeo je teorijski rad koji je do 20. istog meseca završen. Kako je većina ovih ljudi već pevala po raznim pevačkim družinama ranije, nije bilo čudo što su već do 24. decembra spremili „Kornelijevu liturgiju― koju su pevali za prvi dan Božića u leskovačkoj Sabornoj crkvi. Društvo je dobilo ime „Branko“ u znak sećanja na pesnika Branka Radičevića.

Kada je Leskovac dobio prvi gramofon?

Prvi gramofon u Leskovac doneo je 1905. godine tadašnji leskovački avanturista Jovan „Portarturac“. Gramofon je namestio na prozoru jednospratne zgrade na uglu kod tadašnjeg hotela „Kruna“ (današnja zgrada Južni blok). Zvuci sa gramofona predstavljali su veliku senzaciju za Leskovčane. Pod prozorom se okupio celi Leskovac. Idućih dana ljudi sa sela su dolazili u masama da čuju
čudo što „sviri, peva i zbori iz trubu“.

Kada su izašle prve dečje novine u Leskovcu?

U Leskovcu je u periodu od 1905. do 1914. godine izlazio časopis „Đački napredak“ u kome su objavljivane pesme, priče, poučni sastavi, istorijski članci, narodne pesme, pripovetke, pitalice i kvizovi. Novine su izlazile na 16 strana dva puta mesečno i koštale su 10 para. Izdavači prvih dečjih novina bili su učitelji iz našeg kraja. Pored lokalnih učitelja saradnička mreža
obuhvatala je saradnike iz 67 mesta širom Kraljevine Jugoslavije. Tokom 1910/11. godine tiraž časopisa je iznosio 4000 primeraka po broju. O popularnosti ovog časopisa govori i podatak da su škole u Beogradu, Nišu, Valjevu i drugim srpskim gradovima bile pretplaćene od strane svojih opština na njega.

Kada je održana prva bioskopska predstava u Leskovcu?

Najstariji podatak o prvoj bioskopskoj predstavi u Leskovcu datira iz 1905. godine. List „Đački napredak“ doneo je 13. septembra 1905. godine vesti da se vlasnik jednog putujućeg elektrobioskopa obreo u Leskovcu gde je u prostorijama Gimnazije učenicima ove škole prikazivao prve neme filmove. Cena ulaznica bila je 10 ondašnjih para. Selekciju komada koji će biti prikazani učenicima napravili su nastavnici. Uglavnom se radilo o kratkim filmovima, skečevima sa moralnom poukom kao npr. „Proždrljivac“ i „Krađa jabuka“.

Kada je održana prva likovna izložba u Leskovcu?

Prva likovna izložba u Leskovcu održana je aprila 1925. godine o Uskrsu. Na izložbi u sali Realne gimnazije predstavljena su dela profesora Gimnazije Milana Vrbića nastala tokom putovanja po Makedoniji i okolini Leskovca. Iako je to bila prva umetnička izložba u gradu, ulaz je naplaćivan tadašnjih 5 dinara.