Razgovor o rezultatima projekta „Zelena agenda na lokalnom nivou“ i daljim planovima