TREĆA TEMATSKA CELINA: Ključne razvojne prednosti, slabosti, šanse i pretnje u vremenu prilagođavanja na klimatske promene

SVOT analiza (engl. SWOT analysis, akronim od engleskih reči: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, sa značenjem – prednosti, slabosti, mogućnosti/šanse, rizici/pretnje) je tehnika strategijskog upravljanja putem kojih se uočavaju strategijski izbori, dovođenjem u vezu prednosti i slabosti sa mogućnostima i rizicima u spoljašnjem okruženju.

 

U okviru zaključnog razmatranja može se istaći ključni stav, relativno povoljan saobraćajno-geografski položaj, prirodni i antropogeni turistički resursi Sijarinske banje nisu dovoljan preduslov za razvoj turizma. U proteklom periodu nije dovoljno urađeno na zaštiti, povećanju dostupnosti i atraktivnosti turističkih resursa. Problemima zaštite životne sredine i turističkih resursa od pritisaka drugih aktivnosti (industrije i saobraćaja) nije se posvećivala dovoljna pažnja. Rešavanje ovih problema predstavlja izazov, a koristi koje se mogu ostvariti razvojem turizma za ekonomski i socijalni prosperitet ovog područja su osnovni pokretač prosperiteta ovog dela Srbije.

Izgradnja odgovarajućih sadržaja, kreiranje tematskih karata i prospektog materijala sa njihovom promocijom od ključnog su značaja da bi se privukli turisti. Svaki lokalitet/turistički resurs turistima mora da ponudi drugačije iskustvo/doživljaj, pa samim tim i mogućnost da sami kreiraju turistički proizvod. Šire područje Sijarinske banje obiluje različitim prirodno-istorijskim sadržajima koji predstavljaju turistički izazov.

Zato budući razvoj turizma u Sijarinskoj banji treba zasnivati na tri principa:
o Prvi je uvođenje ekološke svesti, to jest ideje o neophodnosti očuvanja prirode i životne sredine kao preduslova za razvoj turizma.
o Drugi princip je kreiranje prepoznatljivih turističkih proizvoda, kao što su npr. termomineralni izvori, na kojima će se bazirati razvoj turističke destinacije Sijarinske banje.
o Treći je kreiranje i povezivanje i uklapanje turističko-istorijske ponude Sijarinske banje za arheološko nalazište Caričin grad – Justinijana Prima, jedno od najznačajnijih ranovizantijskih nalazišta na Balkanu.

Prema ugledu na turističku ponudu Putevima Rimskih careva Srbije: https://www.panacomp.net/putevima-rimskih-careva-srbije/

Izabrana literatura

– Al Gor: Naš izbor – Putevi rešavanja klimatske krize, Geopoetika (2010).
– Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine („Sl. glasnik RS“, br. 3/2017).
– Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine („Službeni glasnik RS“, broj 98/2016).
– O funkcionalitetu termalnih tokova u Srbiji: Mihajlo Kostić, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“, knj. 34-1982.
– Upravljanje strategijom razvoja Sijarinske banje (master rad): Miloš Ilić, PMF Niš/Departman za geografiju (2015).
– Strateški plan opštine Medveđa (2006).