U SUSRET KLIMATSKOJ PRAVDI!

Ključna pitanja sa kojima se lokalni klimatski akteri danas suočavaju su: Kako omogućiti ljudima na lokalu da se uključe u upravljanje aktuelnom klimatskom krizom? Kako premostiti postojeći jaz između „objektivističkih“ i individualno upotreblivih informacija o klimatskim promenama? Kako obezbediti društvenu prohodnost osećaja za pravdu pripadnika jedne lokalne zajednice u okviru procesa javnog upravljanja klimatskom krizom? Kako klimatske politike učiniti efikasnim i, istovremeno – pravednim? Kako prepoznati nesrazmerne uticaje klimatskih promena na ranjive pripadnike lokalne zajednice, one koji su najmanje odgovorni za problem? Kako povezati (ukrstiti) orijentaciju na prevazilaženje postojećih strukturnih nejednakosti u jednoj lokalnoj zajednici (siromaštvo, rodna nejednakost, invaliditet, etnička pripadnost itd.) sa orijentacijom na zelenu tranziciju?

Realizatori projekta „U SUSRET KLIMATSKOJ PRAVDI!“, baveći se mogućnostima za unapređenje lokalnih klimatskih politika u Srbiji, odredili su kriterijume za identifikovanje klimatski ranjivih društvenih grupa u lokalnoj zajednici. Njihova primena omogućuje da lokalne klimatske politike budu ne samo efikasne, veći pravedne. U tabeli koja sledi dat je pregled i opis ovih kriterijuma:

OZNAKA KRITERIJUM OPISNE KARAKTERISTIKE
 

 

  K1

 

Nacionalna vidljivost

Društvena grupa, ili zajednica je identifikovana kao ranjiva na nacionalnom nivou i usvojena su strateška dokumenta koja se bave unapređenjem njenog društvenog, ekonomskog, zdravstvenog, kulturnog, ili teritorijalno-razvojnog položaja.
 

  K2

 

Brojnost

Broj pripadnika identifikovane društvene grupe ili zajednice, posmatrano kroz njeno učešće u posmatranoj populaciji (grada, opštine, okruga, regiona)
 

  K3

 

Izloženost

Očekivani kontakt između pripadnika društvene grupe, ili zajednice i opasnosti vezane za klimu, kao što su ekstremne temperature, zagađen vazduh, suša, poplava, vremenske nepogode.
 

K4

 

Osetljivost

Stepen uticaja izloženosti pojedinca, društvene grupe ili zajednice klimatskim promenama, koji može da varira u zavisnosti od životne faze pojedinca, postojećih zdravstvenih problema, ishrane, uslova rada i drugih faktora.
 

K5

Kapacitet prilagodljivosti Sposobnost pojedinca, društvene grupe ili zajednice da izbegne ili se nosi sa izloženošću klimatskim opasnostima.

Projekat „U SUSRET KLIMATSKOJ PRAVDI“ realizuje EPuS-Leskovac sa partnerima – članicama Mreže EPuS-a iz Valjeva, Kruševca, Kraljeva, Sremske Mitrovice i Beograda. Ovaj projekat je deo EKOSISTEM programa koji realizuju Mladi istraživači Srbije, uz podršku Švedske

Dana 31.12.2022. godine