Vladan Vukosavljević, ministar: O srpskoj kulturi

Srpska kultura je, uprkos neda?ama, vitalna i svoja, bogata nasle?em, rasadnik talenata i temeljni oslonac i orijentir naroda za opstanak i napredak na istorijskoj sceni. Njene zate?ene unutrašnje protivure?nosti, relativno loš materijalni status i nedovoljno delotvoran normativni okvir, ne?e usloviti njen krah ili slabljenje, ukoliko društvo kona?no bude prepoznalo neophodnost bezuslovne borbe za njeno o?uvanje i unapre?enje. Verujem da imamo osnova za razumni optimizam. I dalje moramo da ?ujemo re?i mudrih Grka: „Ako Atina ostane bez obu?ara, i?i ?e bosa, ako ostane bez kroja?a i?i ?e gola, a ako ostane bez kulture, Atine ne?e biti“.

Dnevni list „Politika“, Vladan Vukosavljevi?, Ministar kulture i informisanja RS