Dragan Velikić – Sterilizacija Sterije

Istovremeno kreature od ministara i državnih sekretara pa sve do nižih poslenika, izgovaraju fraze tipa da je Kultura ta koja ?ini identitet jednog naroda.

Me?utim, naprednja?koj blastinisu potrebni gra?ani sa identitetom. Naprotiv! Njihovi idealni podanici su bi?a ?ije se kulturološke potrebe namiruju u rijalitima. I zato sve što radi postoje?a vlast svodi se na ubijanje identiteta, na vrhu in a lokalu. Profili ministara odgovaraju mentalnoj matrici nižih struktura. Budu?i da u savetima kulturnih institucija sede hostese, krupijeri, serviseri rashladnih ure?aja, onda je i prirodno da o njihovoj bezbednosti brine kerami?ar.

Uostalom, ve? sam nadimak vladaju?e stranke je ponižavanje zdravog razuma. Nikakvih tu “naprednjaka”nema. Nazadovanje Srbije koje se dešava otkako sun a vlasti SNS i njeni koalicioni veziri, ostvaruje se brzinom ?izama od sedam milja.  Glavni radovi na dekonstrukciji pameti su obavljeni, i trenutno se izvode kapilarne intervencije. Kod “naprednjaka”sve može, i zato su oni pravi Sterijini rodoljupci. Svemu ?e se prikloniti ukoliko im je od koristi. Jednu pri?u govore u Berlinu,a drugu u Moskvi. U Briselu su evropejci, a kod kod ku?e rodoljupci. Rasprodali su  Srbiju za sitne pare.

Tužno je da umetniciod integriteta,sa delom iza sebe, prave sramne compromise, dozvoljavaju niš?ima duhom da kontaminiraju kulturni institucije koje su stvarane decenijama. I tako, dok pozorišni ljudi dramatizuju Sterijino pozorje, “naprednjaci”ga sterilišu.

Dragan Veliki?, književnik