NACRT STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE REPUBLIKE SRBIJE

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE REPUBLIKE SRBIJE

– TRI PRIORITETA:

Razvoj kadrova: celoživotno u?enje, edukacija novih znanja i veština, mobilnost, razvoj novih profesijau kulturi, a posebno onih koje se odnose na razvoj publike,  me?unarodnu saradnju, nove tehnologije i digitalizaciju u kulturi, razvoj tržista i kreativnih industrija, odgovorna kadrovska politika i zapošljavanje u kulturi,nove prakse inovacije.

Razvoj infrastrukture: izgradnja novih  i rekonstrukcija postoje?ih objekata, tehni?ka opremljenost, informativno-komunikaciona infrastruktura, infrastrukturni resursi za potrebe digitalizacije, poboljšanje uslova zaštite kulturne baštine, novi prostori i uklju?ivanje nekoriš?enih objekata u sistem kulture, osnivanje novih ustanova kulture.

Evropske integracije i me?unarodna saradnja: u?esce u programima EU, me?unarodni profesionalni standardi, evropske vrednosti, finansijska podrška, razvoj zajedni?kog regionalnog i evropskog kulturnog prostora, stvaranje preduslova za razvoj regionalnog tržišta, ugled i bolje pozicioniranje Srbije, internacionalizacija, razvoj kapaciteta ustanova i organizacija, partnerska saradnja, otvorenost i vitalnost.