Leskovac: Nagrađeni autori na konkursu Vukašin Conić

Na ovogodišnji konkurs „Vukašin Coni??, osmi po redu, prispelo je 168 pri?a 93 autora.
Na sastanku održanom u ponedeljak, 2. oktobra 2017. godine, žiri konkursa u sastavu mr Biljana Mi?i?, Cvetana Radivojevi? i Dragan Radovi? doneo je odluku da nagradi slede?e autore:

Aleksandra Aresenijevi?a iz Beograda za pri?u „Ribar u ustima ribe“ (prva nagrada);
Sofiju Ivanovi? iz Beograda za pri?u „Najlepši dani“ (druga nagrada) i
Luku Stojanovi?a iz Leskovca za pri?u „Juriš slobode“ (tre?a nagrada).

S obzirom na to da je stigao veliki broj izuzetno kvalitetnih pri?a, žiri isti?e i one autore ?ije su pri?e ušle u uži izbor i koje ?e se, uz nagra?ene, na?i na stranicama ?asopisa Naše stvaranje: Milana Mici?a iz Novog Sada, Radojka Veselinovi?a iz Užica, Mirka Jovanovi?a iz Stare Pazove, Aleksandra Maksima Popovi?a iz Obrenovca, Slobodana Ili?a iz Niša, Stamena Milovanovi?a iz Niša. Nagrade ?e biti uru?ene u subotu, 7. oktobra 2017. godine u 12 ?asova u Kamernoj sali Leskova?kog kulturnog centra.