Nišville ostao bez podrške NIS-a

Posle osam godina saradnje Nišville ostao bez podrške NIS-a

Nakon osam godina saradnje Nišville jazz festival je ostao bez najzna?ajnijeg sponzora – Naftne Industrije Srbije.
To se dešava u trenutku kada je Nišville postao jedan od 10 najboljih evropskih jazz festivala, po mišljenju londonskog lista „Guardian“.
Direktor Nišvilla Ivan Blagojevi? se zahvaljuje kompaniji NIS na dosadašnjoj pomo?i jer je, ponajviše zahvaljuju?i NIS-u, Nišville i dostigao zavidan svetski rejting, ali i izražava žaljenje što kultura više nije u fokusu interesovanja kompanije, naglašavaju?i da ?e festival jako teško nadoknaditi gubitak ovako zna?ajnog sponzora.
Koincidencija je i da je pre nekoliko godina i prethodni veliki partner Nišvila – kopmanija „Filip Moris“, tako?e posle osam godina podrške festivalu – izbrisala kulturu iz svojih godišnjih planova podrške.
Direktor Blagojevi? podse?a da je Savet festivala usvojio program Nišvilla 2017 kojim je predvi?eno u?eš?e 700 izvo?a?a u sklopu 130 koncerata na 12 bina, kao i adekvatan finansijski plan koji ?e, posle otkazivanja NIS-a, teško biti realizovan.