Osećajte, uz radio emisiju „Naruši buku ćutanjem“

Naruši buku ?utanjem, je radio emisija o književnosti. Dolazi iz Leskovca i autorsko je delo mlade Jelene Ti?Mi.
– “Književnost je neka vrsta obrnute empatije, ?itaju?i shvatiš da te neko razume. To je ono što ja pokušavam, kroz dela velikih pisaca, da uradim za slušaoce, da im omogu?im da ih neko razume u tih dvadesetak minuta koliko traje svaka epizoda.” – kaže za Kulturu Juga Jelena.
Jelena Ti?mi je bila jedan od autora i voditelja popularne radio emisije o pop kulturi „Provera Mikrofona“, koja se je emitovala na radiju 016 iz Leskovca. Naruši buku ?utanjem je njen samostalni projekat u produkciji artwave studija.
– “Ko sam zapravo ja? Na velika pitanja se nikada ne daju kona?ni odgovori. Život je skup odgovora koje u datim trenucima daješ, ali ne dobijaš nikakvu nagradu za ta?an ili kaznu za neta?an odgovor. Dobiješ samo odgovor. A ti odlu?uješ šta ?eš sa njim da uradiš. Možda je najbolje na ta?ku dodavati krivu liniju i pretvarati je iznova u znak pitanja. Tako se tvoj put nikad ne završava. Kao što se i mudrost ne završava, ve? zri, i nikada potpuno ne sazri. Kao Senekina mudrost koja je i nakon 2000 godina jednako živa i istinita kao što je bila za njega i njegove savremenike. Postoji jedna mudrost do koje uvek dolaziš sam, mudrost ose?anja, a nju nam sramežljivo došaptava Bela Hamvas sa svojim Hiperionom”.
Kroz šest dvadesetominutnih epizoda upoznajemo se sa mislima: Maksima Gorkog, Hermana Hesea, Seneke, Emila Siorana, Onore de Balzaka, Bela Hamvas. O njima Jelena ukratko kaže:
– “?ak je i Emil Sioran bio loš drug za obedovanje u studentskoj menzi, ali je zato domišljat i inventivan saputnik i sagovornik kada ga ?itamo dok putujemo vozom ili busem i postavljamo pitanja (o) bogu, muzici, ženi. Balzakove kofeinom natopljene re?i otkrivaju nam mudrost naivnih. Herman Hese kulturu i filozofiju istoka preta?e u pri?u koja je bezvremena i geografski slobodna. Maksim Gorki. ?ovek koji je upoznao ljude i ostao ?ovekoljubac. Divna hrabrost.”
Za kraj pitamo Jelenu i zašto se je odlu?ila za ovakav format emisije:
-“Isto kao u pozorištu, kada po?neš da radiš svoju predstavu, ti polaziš od tame, tako i kada pišeš i stvaraš polaziš od belog papira. Možda je bela hartija moja predaja književnosti. Zato sam i po?ela da radim emisiju kao predstavu, a ne kao poeziju ili pri?u. Sada tu tamu mora da ispunim zvukom, slikom, pokretom. A kako druga?ije da ose?anja ukrotim, definišem i izrazim nego re?ima. U po?etku beše re?. “

Ose?ajte uz emisiju „Narusi buku cutanjem“.
[youtube mifNQaRnImE]