O udžbenicima za Romski jezik

  • Za Romski jezik sa elementima nacionalne kulture odštampani su udžbenici za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovne škole (2018), finansirani sredstvima Centra za edukaciju Roma.
  • Proces pribavljanja nedostajućih niskotiražnih udžbenika na jezicima nacionalnih manjina značajno je unapređen formiranjem Centra za niskotiražne udžbenike. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je ustanovilo optimalnu proceduru za definisanje nedostajućih udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, kao jedne vrste niskotiražnih udžbenika, čime su stvoreni uslovi za efikasnu realizaciju potrebnih udžbenika za nastavu na jezicima nacionalnih manjina. Osim za nacionalne manjine koje imaju kompletnu nastavu na maternjem jeziku, Zavod za udžbenike – Centar za niskotiražne udžbenike objavljuje i udžbenike za pripadnike nacionalnih manjina koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku, a imaju nastavu iz predmeta Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture. U Izdavačkom planu Centra se nalaze novi udžbenici namenjeni ovom predmetu, prema iskazanim potrebama nacionalnih saveta i nalozima Ministarstva za njihovu relizaciju.
  • Na ovoj strani https://zuov.gov.rs/alati/ prikazani su predlozi i uputstva za korišćenje alata za izvođenje obrazovno vaspitnog procesa učenjem na daljinu. Pojedina uputstva si izradili Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok su ostala izradile druge institucije, firme i pojedinci.