Skobaljić grad

Južno od Leskovca, malo posle Vučja, na obroncima planine Kukavica, nalazi se tvrdjava iz XV veka – “Skobaljić grad” ili  “Zelen grad”.

Stanovnik i vlastelin ove tvrdjave bio je legendarni Nikola Skobaljić – poslednji vladar Dubočice pred pad pod tursku vlast.

Nikola Skobaljić u svojim čuvenim bitkama sa turskim sultanom Mehmedom II potukao je Turke do nogu.

On se, protivno naređenjima despota Djurdja Brankovića, suprotstavio Turcima i 24. septembra 1454. godine sa vojskom iz Dubočice do nogu je potukao tursku vojsku kod Banje na prilazima Novom Brdu.

Kad je sultan saznao za poraz svoje vojske kod Banje, odlučio je da lično povede vojsku, da se obračuna sa Skobaljićem i da zauzme Novo Brdo. Nekoliko meseci kasnije, poveo je vojsku iz Sofije, i preko Radomira i Ćustendila i dolinom Južne Morave, stigao je u Dubočicu, koju je napao i počeo da pljačka. U povlačenju prema svojoj tvrđavi kod Vučja, Skobaljić je pružio otpor, ali je 16. novembra 1454. godine, na reci Trepanji kod Kisline, poražen i zarobljen. Još istog dana, zajedno sa svojim stricem, nabijen je na kolac. Nakon ovoga, Turci su osvojili Dubočicu i nastavili pljačkanje.

Danas ovaj lokalitet nije lako dostupan turistima. Teško ga je pronaći, a kada se do njega i stigne, kako je to i učinila ekipa redakcije, malo toga je moguće videti od naraslog žbunja i trave, što se može i videti na fotografijama koje smo sačinili prilokom posete ovom lokalitetu.

Nadamo se da će u budućnosti više vremena i novca biti uloženo u restauraciju ostatake ove tvrdjave i pristupnog puta samog lokaliteta, okruženog predivnim šumama, rekom i čistim vazduhom…