Hidroelektrana u Vučju – Druga hidroelektrana u Srbiji

Hidroelektrana u Vučju (17 km od Leskovca) sagrađena je svega 26 godina nakon oslobođenja od Turaka, a od 1903. godine do danas kontinuirano napaja strujom elektro-mreže Srbije.

Druga je po starosti hidroelektrana u Srbiji, posle hidroelektrane u Užicu, na reci Đetinji, koja je izgrađena dve godine ranije. Ono po čemu je ipak prva i bez konkurencije u ovom delu Balkana, je činjenica da i danas radi i proizvodi električnu energiju, kao što je radila tokom celog proteklog veka, osim kratkog perioda na kraju Drugog svetskog rata, usled diverzije na postrojenjima.

Ono što ovu hidrocentralu odvaja od ostalih, jeste autentičan kanal. Dužinom od gotovo kilometar, po ideji Đorđa Stanojevića, sagrađen je kanal koji iz reke Vučjanke sprovodi vodu do akumulativne stanice. Odatle prirodnim padom voda pada sa visine od skoro 200 metara i pokreće generatore iz vremena kada su braća Rajt izvela prvi let avionom. Inicijativu za izgradnju kanala preuzeli su leskovački industrijalci na čelu sa Đorđem Stanojevićem, tadašnjim profesorom na Velikoj školi u Beogradu.