Prva železnica, štamparija i sportsko društvo u Leskovcu

PRVA ŽELEZNICA U LESKOVCU

Posle oslobođenja južnih teritorija od Turaka 1878. godine, Srbija je na Berlinskom kongresu dobila nezavisnost, a jedan od uslova postavljen Srbiji prilikom dobijanja nezavisnosti bila je i izgradnja železničke pruge. Srbija se na Berlinskom kongresu obavezala da u roku od tri godine izgradi železničku prugu koja će Austrougarsku povezati sa Turskom. Izgradnju železnice pratili su teški pregovori i sa Austrougarima i sa Turcima tako da su rokovi probijeni, i tek 1881. godine počelo se sa izgradnjom železnice Beograd – Niš na mestu današnjeg mosta Gazela. Prve lokomotive stigle su u Srbiju 1882. godine a prvi voz na relaciji Beograd-Niš prošao je 23. avgusta 1884. godine. Prvi voz je iz beogradske stanice krenuo u 8:30 ujutro a u Niš je stigao oko 17 časova istog dana. Pruga je ka Leskovcu nastavljena 1886. godine i za vreme njene gradnje u Leskovcu su živeli inženjer Svetozar Mašin sa suprugom Dragom, kasnije ženom Aleksandra Obrenovića, kralja Srbije. Prvi voz na relaciji Leskovac – Niš krenuo je 18. marta 1886. godine, dok je prvi voz na relaciji Leskovac – Vranje krenuo 13. septembra 1886. godine.

 

PRVA ŠTAMPARIJA U LESKOVCU

Deset godina nakon oslobođenja od Turaka u Leskovcu je osnovana prva štamparija 1. maja 1887. godine. Osnivač štamparije bio je Dimitrije Adamović, a štamparija je radila do 1891. godine. Odmah nakon gašenja prve štamparije otvorena je nova u vlasništvu Pere Stojanovića i Strašimira Gemovića. Prva knjiga u Leskovcu odštmapana je 1888. godine, bilo je to „Srpsko hrišćansko domaće vaspitanje― od A. Kristića. Prve štampane novine u Leskovcu, Crkveni glasnik, počele su sa izlaženjem 1887. godine (izlazile su do 1889. godine), a njihov urednik je bio Dimitrije Aleksić. U početku su štampane u Nišu da bi se po otvaranju Adamovićeve štamparije njihovo štampanje prebacilo u Leskovac.

 

PRVO SPORTSKO DRUŠTVO U LESKOVCU

Prva sportska organizacija u Leskovcu bila je streljačka družina pod imenom „ Kralj Milutin― osnovana 3. marta 1887. godine na inicijativu Miloša S. Milojevića, ondašnjeg direktora Leskovačke gimnazije. Već 31. avgusta 1887. godine u Kragujevcu je priređeno nagradno takmičenje u streljaštvu tokom kojeg je osnovan i Savez streljačkih družina u Kraljevini Srbiji. Prva streljana nalazila se iznad jedne česme u podnožju Hisara na mestu današnje škole „Kosta Stamenković“.