POTREBA UKLJUČIVANJA VIŠE DECE U OBRAZOVNE CIKLUSE

Svi naporu u obrazovanju i donošenju različitih aframtivnih mera su nevažni ukoliko se sve više romske dece ne uključi i ne postane deo obrazovnih procesa.

Kako ističu naši sagovornici, koji se bave temom obrazovanja romske dece, mnoge osnovne škole u Srbiji su uvele izučavanje romskog jezika kao izborni predmet. Međutim, problem na terenu predstavlja loš odziv roditelja na anketiranja o zainteresovanosti, ali i nedovoljan broj nastavnika.

Sagovornici smatraju da sa novim, boljim i konkretnim merama treba podrži inkluziju Roma i Romkinja – da se uvedu nove nastavne i vannastavne aktivnosti, veći broj pedagoških asistenata (koji su najveća podrška romskim mališanima u školi), bolji raspored đaka po školama, bolja profesionalna orijentacija kako bi ova deca imala budućnost, te jačanje kompetencija i znanja celokupnog kadra, a naročito nastavnika. Potreban je i mnogo snažniji kontakt sa roditeljima ove dece.

Možemo zaključiti da procesi koji su bitni za obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja za romsku decu i dalje traju, ali da su pomaci vidljivi. Roditelji moraju da u što većem broju upisuju svoju decu u škole i da prate njihovo obrazovanje, traže pomoć od stručnih lica i budu oslonac i podrška deci. Zajedničke vrednosti, koje savremeno društvo treba da neguje, moraju biti  najboljem interesu deteta.